Skriv ut den här sidan

Vision, mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att utveckla hälso- och sjukvårdens förmåga att möta drabbade människors psykologiska behov såväl vid stora olyckor och katastrofer som i vardagssjukvårdens krissituationer.

Vision

Vår vision är bibehållen hälsa och livskvalité hos personer som drabbats av allvarliga händelser. Vi har en tro på individers, organisationers och samhällets förmåga att bemästra och övervinna svåra händelser.

Mål

Vårt mål är att minska psykologiska, sociala och medicinska följdverkningar efter potentiellt traumatiserande händelser, genom samhällelig psykologisk beredskap och ett professionellt bemötande och stöd.

Uppdrag

Som kunskapscentrum har vi i uppdrag att ansvara för spridning av aktuell psykotraumatologisk kunskap till såväl professionella personer som möter människor i kris, som till allmänheten. Vi har speciell kompetens när det gäller psykologiska reaktioner hos drabbade i nära anslutning till en händelse och drabbades behov av stöd.

Vi utgår också från ett hjälparperspektiv och har särskild erfarenhet när det gäller organisation av psykologiskt stöd vid stora olyckor och katastrofer som drabbat vår region.

Utöver psykotraumatologisk kunskap har vi särskild kompetens inom:

  • vuxenpsykiatri
  • barn- och ungdomspsykiatri
  • konsultationspsykiatri
  • organisations - och ledningspsykologi
  • samhällspsykologi
  • prevention av arbetsrelaterad psykisk ohälsa
  • vana av att arbeta inom somatisk sjukvård.

Vi som arbetar på enheten är psykiatriker och psykologer med mångårig klinisk erfarenhet. Enheten bedriver inget behandlingsarbete.