Sjukvårdsgruppsutbildning

  • Startdatum: 2017-05-30 13:00
  • Slutdatum: 2017-05-30 15:00

Läkare och sjuksköterskor tillhörande sjukvårdsgrupper på akutsjukhus, som kan skickas ut till skadeplatser, erbjuds en tredagarsutbildning i vilka vi föreläser en halv dag.

En sjukvårdsgrupp består av en läkare och två sjuksköterskor, som i allmänhet har sin anställning på sjukhusets akutmottagning eller intensivvårdsavdelning.
Bengt Andrée

Liknande händelser