Särskild sjukvårdsledning på sjukhus

  • Startdatum: 2017-05-31 00:00
  • Slutdatum: 2017-06-01 00:00

Tvådags utbildning "Särskild sjukvårdsledning på sjukhus" den 31/5 + 1/6 2017 i syfte att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att ingå i särskild sjukvårdsledning på sjukhus vid allvarlig händelse. Ansvarig för utbildningen är EKMB och RKK föreläser om Krisstöd, ledning och organisation.
Charlotte Therup Svedenlöf

Liknande händelser