Regional särskild sjukvårdsledning

 • Startdatum: 2018-03-06 00:00
 • Slutdatum: 2018-03-07 00:00

Utbildning
Regional särskild sjukvårdsledning

Datum: 6-7 mars + övning 25 april

Föreläsare från RKK: Charlotte Therup Svedenlöf

Målgrupper: Personer som ingår i landstingens katastrofmedicinska beredskap och har ett ansvar som larmmottagare och beslutsfattare när en särskild sjukvårdsledning är etablerad på regional eller lokal nivå. Personer som innehar särskilda stabsfunktioner i en särskild sjukvårdsledning.

Syfte:

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att ingå i regional särskild sjukvårdsledning vid en allvarlig händelse.

Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna

 • omsätta teoretiska principer för regional särskild sjukvårdsledning i praktisk tillämpning
 • omsätta principer för samverkan på regional nivå i praktisk tillämpning principer för regional särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse

Kursinnehåll

Kursens innehåll grundar sig på Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Stockholms läns landsting och omfattar

 

 • Principer för samverkan och landstingets roll i krishanteringssystemet.
 • Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan och organisation i SLL
 • Regelverk.
 • Särskild sjukvårdsledning vid en allvarlig händelse.
 • Grunder stab och ledning.
 • Stabsmetodik och stabsverktyg.
 • Logistik på regional nivå.
 • Kommunikationsvägar.
 • Krisstöd, ledning och organisation.
 • Arbetsmiljö inkl. uthållighet.
 • Rapportering och dokumentation.
 • Ledning och samverkan vid allvarlig händelse

Kursen är uppbyggd genom en kombination av teoretiska föreläsningar och mer tillämpade övningar. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva deltagande i övningar och diskussioner.

Kursledning

Jessica Lindberg, Enhetschef, EKMB och Klas Lindström, VD, 4C Strategies Nordic

Liknande händelser