Psyklogiskt krisstöd till allvarligt fysiskt skadade

  • Startdatum: 2017-10-23 08:30
  • Slutdatum: 2017-10-23 16:30

Utbildning riktad till samtlig personal inom Traumacentrum samt berörd personal inom Försvaret

Innehåll:

Bemötande av psykologiskt krisdrabbade.

Lärandemål:

Ett gott psykologiskt omhändertagande av krisdrabbade allvarligt fysiskt skadade

Föreläsare:

  • Bengt Andrée
  • Charlotte Therup Svedenlöf
  • Petra Adebäck

Målgrupp:

Kurator, Psykolog, Specialistläkare, annat, Sjuksköterska, Undersköterska

Kontaktperson:

Bengt Andrée