Presentation av projekt

  • Startdatum: 2018-02-14 09:00
  • Plats: Landstingsalen

Presentation av projektet "Implementering av Regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i Stockholms län"

Ref. Traumaområde Krisstöd, Samverkan Stockholmsregionen

 

Välkommen att deltaga vid seminariet `Nytt om Kris- och katastrofberedskap i Stockholms län´.

Under seminariet presenteras det vägledningsdokument som framtagits i samverkan mellan krisstödjande aktörer inom Stockholms län.

Ett temaområde Krisstöd är tillskapat vid Samverkan Stockholmsregionen fr.o.m. 2018.

 

V.g. se Inbjudan i bilaga och välkommen med Din anmälan senast den 7 februari till anneli.lagerqvist@sll.se.

 

Datum: Onsdagen den 14 februari 2018

Tid: 08:30-12:00 (välkomstfika 08:00-08:30)

Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Lokal: Landstingssalen

 

Liknande händelser