Presentation av projekt

  • Startdatum: 2017-12-14 00:00
  • Plats: Landstingsalen

Presentation av projektet "Implementering av Regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i Stockholms län"