Övning i krisstöd på Södertälje sjukhus med Emergo Train system

  • Startdatum: 2017-10-19 08:30
  • Slutdatum: 2017-10-19 12:00

PKL:s krisstödjare övas i psykologisk förstahjälp (organisera och agera), att bedöma vilken uppföljning drabbade behöver samt utvärdera förmågan hos krisstödsorganisationen.

Innehåll

Under förmiddagen kommer deltagarna att få delta i en övning där ETS används. Övningen, där deltagarna förväntas delta aktivt, utgår ifrån en händelse, ett scenario, i Stockolms län.

Lärandemål

Övningen har som syfte att öva organisation och krisstöd tillsammans.

Föreläsare •Bengt Andrée •Charlotte Therup Swedenlöf

Målgrupp

PKL-ledare och deras ersättare tillsammans med representanter från EKMB.

Kontaktperson

Charlotte Therup Swedenlöf

Liknande händelser