Regional utbildning för länets 7 akutsjukhus "Ledningsutbildning för ledningssjuksköterskor och lokala katastrofledare på akutmottagning".

  • Startdatum: 2017-05-23 00:00
  • Slutdatum: 2017-05-23 00:00

Föreläsning om Betydelsen av krisstöd samt medverkan i gruppövning.

Syftet är att stärka förmågan till beslutsfattande i en ledningsfunktion vid allvarliga händelser samt ge strategier, färdigheter och konkreta verktyg vid komplexa situationer.

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor vid akutsjukhusen i länet.

Ansvarig för utbildningen: EKMB i samverkan sjukhusens beredskapssamordnare.

RKK svarar för avsnittet om "Psykologisk krishantering - betydelse av krisstöd"
Charlott Therup Svedenlöf

Liknande händelser