Katastrofpsykologiskt ledningsarbete och organisation för PKL-gruppmedlemmar. Utbildningsomgång 1. Dag 2

  • Startdatum: 2018-11-22 08:30
  • Slutdatum: 2018-11-22 16:30
  • Plats: Torsplan, lokal Fläder, plan 8

Utbildning för PKL-gruppmedlemmar i katastrofpsykologiskt ledningsarbete och organisation.

Bakgrund

I Stockholms läns landsting, SLL, ansvarar Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB, för den katastrofmedicinska planeringen. I Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för SLL beskrivs PKL-verksamheten vid allvarlig händelse.

SLL har en väl utbyggd PKL- verksamhet. För att upprätthålla och förbättra den psykologiska och sociala katastrofberedskapen är återkommande kompetenshöjande åtgärder nödvändiga.

SLL har sedan 1988 genomfört grundläggande katastrofpsykologisk utbildning och fortbildning. Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi (RKK) genomför nu på uppdrag av EKMB en utbildning för PKL-medlemmar kallad Katastrofpsykologiskt ledningsarbete och organisation.

Syfte

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ingå i landstingets katastrofmedicinska beredskapsorganisation och kunna verka i akutsjukhusets PKL-ledningsgrupp vid en allvarlig händelse.

Målgrupp

Medlemmar i akutsjukhusens PKL- ledningsgrupper. Nya PKL-ledningsgruppsmedlemmar kommer att prioriteras.

Kursedare

Charlotte Therup Svedenlöf
Petra Adebäck 

Liknande händelser