Krisstödsinstruktörsutbildning i Emergo Train System®

  • Startdatum: 2018-10-18 08:00
  • Slutdatum: 2018-10-18 17:00

Krisstödsinstruktörsutbildning i Emergo Train System® på Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping.

Innehåll

Deltagaren ska efter denna kurs kunna planera och utföra simuleringsövningar för krisstödsinsatser - en krisstödsövning med stöd av Emergo Train System®

Föreläsare

Valborg Jansson och Charlotte Therup Svedenlöf