Ledningsutbildning för ledningssjuksköterskor och lokala katastrofledare på akutmottagningar på akutsjukhusen i SLL

  • Startdatum: 2018-11-06 08:00
  • Slutdatum: 2018-11-06 17:00

Föreläsning om Betydelsen av krisstöd samt medverkan i gruppövning.

Syftet är att stärka förmågan till beslutsfattande i en ledningsfunktion vid allvarliga händelser samt ge strategier, färdigheter och konkreta verktyg vid komplexa situationer.

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor vid akutsjukhusen i länet.

Ansvarig för utbildningen: Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB i samverkan sjukhusens beredskapssamordnare, BSO.

RKK svarar för avsnittet om PKL-Betydelse av krisstöd, Föreläsare Charlotte Therup Svedenlöf