Vi som jobbar här

Charlotte Therup Svedenlöf

Enhetschef
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Doktorand
070-737 52 32

Petra Adebäck

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
08-123 401 61

Bengt Andrée

Överläkare
Med. Dr. Leg. psykoterapeut
08-123 401 63

Malin Claesson

Leg. psykolog
leg psykoterapeut
08-123 401 62

Christina Ling

socionom
grundutbildning i psykoterapi

Anneli Lagerqvist

Administratör
Telefontid måndag och onsdagar

Regionalt kunskapscentrum Kris & Katastrofpsykologi

Box 45436
104 31 Stockholm