Skriv ut den här sidan

Informationsmaterial

För krisdrabbade människor är personligt bemötande och professionellt stöd primärt. Skriftlig information kan vara mycket värdefullt.

Riktad och anpassad information till direkt och indirekt drabbade kan underlätta förståelsen av egna och andras reaktioner.

Den kan också vägleda berörda i frågan om när normala reaktioner går över i psykisk ohälsa och när professionell hjälp behövs. Vi har därför tagit fram olika informationsblad samt en skrift om sorg och sörjande.