Skriv ut den här sidan

Informationsmaterial

För krisdrabbade människor är personligt bemötande och professionellt stöd primärt. Skriftlig information kan vara mycket värdefullt.

Riktad och anpassad information till direkt och indirekt drabbade kan underlätta förståelsen av egna och andras reaktioner.

Den kan också vägleda berörda i frågan om när normala reaktioner går över i psykisk ohälsa och när professionell hjälp behövs. Vi har därför tagit fram olika informationsblad samt en skrift om sorg och sörjande.

Med anledning av skogsbränderna i somras

För att göra det lättare för dig som evakuerats lägger vi ut vår informationsskrift som innehåller information om vanliga reaktioner vid allvarliga händelser, några råd för att göra det lättare att återvända hem efter branden, samt tips för att underlätta för barnen.  

Ladda ner informationsmaterial

Råd till dig som ska stödja barn efter en skogsbrand (pdf)

Råd till dig som ska återvända hem efter en skogsbrand (pdf)

Råd till dig som ska återvända hem efter en skogsbrand (för utskrift, folder pdf)